Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-16 Stoppdatum 2021-09-16
Mängd (ton): 17,63 Kostnad totalt: 23165
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: