Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF094, 2197 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-24 Stoppdatum 2021-10-24
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 8431
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,9
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: