Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO018, 1853 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-25 Stoppdatum 2021-10-25
Mängd (ton): 1,93 Kostnad totalt: 4107
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,9
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: