Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norregölen våtm.sjömad (34), br027 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-03-20 Stoppdatum 2021-03-20
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3699
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: