Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skivebosjön, 101062 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-14 Stoppdatum 2006-08-14
Mängd (ton): 4,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: