Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-30 Stoppdatum 2021-08-30
Mängd (ton): 39,64 Kostnad totalt: 36753
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 54,4
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: