Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-27 Stoppdatum 2021-10-27
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 16881
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: