Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåsegöl, 098482 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-11 Stoppdatum 2021-11-11
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3585
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: