Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-14 Stoppdatum 2021-11-14
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt: 28770
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: