Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-12-02 Stoppdatum 2021-12-02
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 25265
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: