Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-12-01 Stoppdatum 2021-12-01
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3688
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: