Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupegölen, 074155 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-18 Stoppdatum 2021-11-18
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1948
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: