Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-19 Stoppdatum 2021-11-19
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3896
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: