Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040004, 06VAT040004 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-02 Stoppdatum 2021-09-02
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 8831
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: