Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051002, 06VAT051002 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-09 Stoppdatum 2021-09-09
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 9015
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: