Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052012, 06VAT052012 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-10 Stoppdatum 2021-09-10
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 18030
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: