Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059018, 06VAT059018 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-05 Stoppdatum 2021-11-05
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5248
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: