Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059104, 06VAT059104 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-04 Stoppdatum 2021-11-04
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1693
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: