Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060072, 06VAT060072 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-06 Stoppdatum 2021-11-06
Mängd (ton): 16,11 Kostnad totalt: 28172
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: