Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT062056, 06VAT062056 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-30 Stoppdatum 2021-08-30
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7188
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: