Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077030, 06VAT077030 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-01 Stoppdatum 2021-11-01
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 13984
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: