Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077035, 06VAT077035 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-02 Stoppdatum 2021-11-02
Mängd (ton): 12,10 Kostnad totalt: 21163
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: