Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096031, 06VAT096031 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-04-15 Stoppdatum 2021-04-15
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 10219
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: