Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141062, 06VAT141062 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-30 Stoppdatum 2021-11-30
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 18073
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: