Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180006, 06VAT180006 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-16 Stoppdatum 2021-11-16
Mängd (ton): 4,38 Kostnad totalt: 8531
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: