Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-25 Stoppdatum 2021-08-25
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7245
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: