Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrbackasjön, 101135 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-24 Stoppdatum 2021-08-24
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 8970
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: