Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 101347 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-03 Stoppdatum 2021-09-03
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10611
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: