Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älvasjön, 101498 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-21 Stoppdatum 2021-08-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5347
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: