Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-30 Stoppdatum 2021-08-30
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3594
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: