Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkentorpagöl, 098150 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-02 Stoppdatum 2021-09-02
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3543
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: