Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östregöl, 098163 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-03 Stoppdatum 2021-09-03
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3543
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: