Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjögölen, 098214 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-04 Stoppdatum 2021-11-04
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3555
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: