Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-21 Stoppdatum 2000-11-21
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 1492
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: