Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-28 Stoppdatum 2021-08-28
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 7072
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: