Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-03 Stoppdatum 2002-12-03
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1778
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: