Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-01-28 Stoppdatum 2005-01-28
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 1864
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: