Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT018021, 06VAT018021 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-08 Stoppdatum 2021-09-08
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 19576
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: