Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-04 Stoppdatum 2010-02-04
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2852
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: