Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019015, 06VAT019015 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-06 Stoppdatum 2021-09-06
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 7041
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: