Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019020, 06VAT019020 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-05 Stoppdatum 2021-09-05
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 8758
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: