Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022052, 06VAT022052 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-04 Stoppdatum 2021-09-04
Mängd (ton): 18,98 Kostnad totalt: 33692
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: