Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022060, 06VAT022060 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-06 Stoppdatum 2021-09-06
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 21294
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: