Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022077, 06VAT022077 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-05 Stoppdatum 2021-09-05
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 24900
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: