Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024010, 06VAT024010 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-21 Stoppdatum 2021-08-22
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 10729
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: