Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024061, 06VAT024061 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-22 Stoppdatum 2021-08-22
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 30360
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: