Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024089, 06VAT024089 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-22 Stoppdatum 2021-08-22
Mängd (ton): 28,27 Kostnad totalt: 50369
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: