Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032044, 06VAT032044 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-31 Stoppdatum 2021-08-31
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1763
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: