Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT033012, 06VAT033012 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-23 Stoppdatum 2021-08-23
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1777
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: