Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-22 Stoppdatum 2021-09-22
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 5481
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: